MIBŐL ÉS MIRE KÖLT A II. KERÜLET?


Ezen az oldalon közérthetőbb formában böngészheti a II. kerületi önkormányzat költségvetését és fejlesztéseit.

Tovább

TISZTELT II. KERÜLETI SZOMSZÉDUNK!


Jelen oldallal igyekszünk közérthetően bemutatni a II. kerület költségvetését. Fontos, hogy látható legyen, miből gazdálkodik a kerület, milyen bevételekből milyen célokat igyekszünk megvalósítani.

A zöldfelületek létrehozásától és gondozásától a az egészségügyi fejlesztéseken át a bölcsődei és óvodai ellátásokig minden feladat mögött számok vannak, és fontosnak tartjuk, hogy ezekre az összegekre rálássanak, hiszen ezek mind a közösség által befizetett adóforintokból nyújtott szolgáltatások.

Ismerje meg a II. kerület költségvetését!

Kellemes böngészést kívánok,

Őrsi Gergely
Polgármester

Kipróbálom!

Mélyebbre ásna a kerület gazdálkodásában? Ha a költségvetési tételekhez kapcsolódó konkrét, teljesült költésekről (szerződésekről, támogatásokról, közbeszerzésekről) tájékozódna, ezt a kerület honlapján, a közérdekű adatok között találja meg. Itt olvasható leírás arról is, hogyan lehet információhoz jutni közérdekű adatigénylés formájában.

Mérleg 2023


A II. kerület költségvetése:
29,7 Mrd Ft
Működési támogatás a központi költségvetésből
8,3 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
14,8 Mrd Ft
Saját működési bevételek
3,7 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek és támogatások
1,9 Mrd Ft
Finanszírozási bevételek (maradvány)
1,0 Mrd Ft
12,2 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
7,6 Mrd Ft
Dologi kiadások
5,0 Mrd Ft
Egyéb működési kiadások, támogatások, tartalékok
4,7 Mrd Ft
Felhalmozási kiadások (fejlesztések, támogatások)
172,3 M Ft
Finanszírozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra a II. kerület önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban. A hasábokra navigálva magyarázatok olvashatóak.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési tételek a zavartalan feladatellátást biztosítják, míg a felhalmozási tételek beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódnak, ezek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami támogatások, helyi adók, nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek. A részben éven belüli, számviteli tételeket tartalmazó finanszírozási költségvetés többlete bevételként jelentkezik, amiből kiadások fedezete biztosítható (pl. korábbi évek maradványa).

Bevételek 2023


14,8 Mrd Ft14 752 823 000 Ft(50%)
Közhatalmi bevételek
8,3 Mrd Ft8 332 037 186 Ft(28%)
Működési támogatás a központi költségvetésből
3,7 Mrd Ft3 705 163 208 Ft(12%)
Saját működési bevételek
1,9 Mrd Ft1 910 142 680 Ft(6%)
Felhalmozási bevételek és támogatások
1,0 Mrd Ft1 027 844 781 Ft(3%)
Finanszírozási bevételek (maradvány)
Közhatalmi bevételek
Működési támogatás a központi költségvetésből
Saját működési bevételek
Felhalmozási bevételek és támogatások
Finanszírozási bevételek (maradvány)

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. szolgáltatások ellenértékét), és a működési célú átvett pénzeszközöket különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. ingatlanok) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók az előző évi gazdálkodás maradványai.

Kiadások 2023


12,2 Mrd Ft12 222 141 000 Ft(41%)
Személyi juttatások és járulékok
7,6 Mrd Ft7 616 263 740 Ft(26%)
Dologi kiadások
5,0 Mrd Ft4 976 980 734 Ft(17%)
Egyéb működési kiadások, támogatások, tartalékok
2,7 Mrd Ft2 699 772 000 Ft(9%)
Beruházások
1,1 Mrd Ft1 139 940 357 Ft(4%)
Egyéb felhalmozási támogatások, tartalékok
900,7 M Ft900 657 640 Ft(3%)
Felújítások
172,3 M Ft172 255 384 Ft(1%)
Finanszírozási kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési kiadások, támogatások, tartalékok
Beruházások
Egyéb felhalmozási támogatások, tartalékok
Felújítások
Finanszírozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A kiadások közgazdasági bontása működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók például a hitel- és kölcsöntörlesztések.

Fejlesztések 2023


Bölcsődei, óvodai és egészségügyi fejlesztések
Közösségi tér kialakítása- Csalit-Csatárka szabadidőpark
Út és járdaépítés, helyi közutak, közterek, parkok rendezése

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!